CÁC ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC THỰC HIỆN DỰ ÁN

Đối tác cấp tín dụng cho dự án, bảo lãnh ngân hàng, cho vay cá nhân
Nhà thầu xây lắp công trình
Nhà thầu thi công phần ngầm
Nhà thầu thi công kết cấu phần thân và hoàn thiện công trình
Đơn vị phân phối căn hộ
Đơn vị phân phối căn hộ
Thiết kế, cung cấp và thi công cáp dự ứng lực
Cung cấp, thi công lắp đặt hệ thống PCCC và tăng áp, hút khói
Tư vấn giám sát
Cung cấp, thi công lắp đặt hệ thống Thông gió
Cung cấp, thi công lắp đặt hệ thống Cơ điện