CÁC ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC THỰC HIỆN DỰ ÁN

Đối tác cấp tín dụng cho dự án, bảo lãnh ngân hàng, cho vay cá nhân
Nhà thầu xây lắp công trình
Nhà thầu thi công phần ngầm
Nhà thầu thi công phần thân
Đại diện phân phối căn hộ
Đại diện phân phối căn hộ
Đại diện phân phối căn hộ
Đơn vị phân phối cho khách nước ngoài