LIÊN HỆ TRỰC TIẾP VỚI CHỦ ĐẦU TƯ DỰ ÁN GOLDEN PARK

VP làm việc của CĐT : Tầng 4, Tòa nhà HH1, đường Dương Đình Nghệ, phường

Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà nội.

Khu căn hộ mẫu : Tầng 4, Tòa nhà Green Park, đường Dương Đình Nghệ,

phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà nội.

Tel: 0243-782.2816

Fax: 0243-782.2815

Website: goldenpark.com.vn

Hotline: 098.151.3838