TIẾN ĐỘ DỰ ÁN

1 (4)

Đổ bê tông sàn tầng 36

Với tốc độ được đẩy nhanh nhưng vẫn đảm bảo an toàn – chất lượng để kịp thời bàn giao cho khách hàng theo như dự kiến, đến ngày 16.09.2019, dự án đã đổ bê tông sàn tầng 136. Phần thân dự án được thi công bởi liên danh Công ty CP đầu tư và […]

Đọc tiếp

Đổ bê tông sàn tầng 20

Tính đến ngày 09.05.2019, dự án đã đổ bê tông sàn tầng 20 với tốc độ được đẩy nhanh nhưng vẫn đảm bảo an toàn – chất lượng để kịp thời bàn giao cho khách hàng theo như dự kiến.

Đọc tiếp