Hoàn thành việc xông hệ thống điện đự án Golden Park Tower

Vào ngày 30 tháng 11 năm 2020. Công ty TNHH đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu Tây Đô chủ đầu tư dự án Golden Park Tower đã hoàn thành việc xông hệ thống điện cho dự án Golden Park. Đây là một trong những công việc để chuẩn bị tiến hành bàn giao căn hộ cho các khách hàng mua nhà tại dự án.